Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä

Flea Second Hand Oy

Iso Roobertinkatu 11 

00120 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nora Kyllönen

nora@fleasecondhand.com

+358 45 7875 7358

 

3. Rekisterin nimi

Flea Second Hand Oy asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäessäsi Flea Second Hand Oy:n asiakasrekisteriä, hyväksyt käyttäjä- ja tietosuojaselosteen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen. Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus- tai toimitusosoite), maksutiedot (pankkitilin numero, luotto- tai maksukortin tiedot), ostotiedot ja paikkatiedot (sijainti maantieteellisesti).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisissa ja www-lomakkeiden kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ainoastaan luotettavien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Yhteistyökumppaneita voivat olla analytiikkakumppanit, verkkokauppaa kehittävät kumppanit, markkinointikumppanit, maksuvälittäjät ja kuljetusliikkeet. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja edelleen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia asiakastietoja säilytetään tietoturvattuna asiaankuuluvasti. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).